Chuỗi lư thống đào hoa Mix Hạt Tròn

Kích thước lư thống: 10x15mm

trang sức

facebook-icon
phone-icon