❌Sản phẩm Ruby Hồng Thiên Nhiên
– Mã: VJR27
– Kích thước: 7.2*5.4*2.7
– Trọng lượng: 1cts
– Màu sắc: đỏ – hồng
– Độ trong : trong suốt
👉 Giá tốt: 8.xxx.xxx ₫

đá

facebook-icon
phone-icon