Ruby Thiên Nhiên Vip Cắt Facet Trong Suốt

  • Kích thước: 6.9*6.5*5.5
  • Trọng lượng: 2.33 cts
  • Màu sắc: Đỏ huyết

 

đá ruby

facebook-icon
phone-icon