Chuyến Từ Thiện phát tâm

của Nhóm Diệu Hạnh

cho đi chút yêu thương

Cảm ơn sự đồng hành của các mạnh thường quân và các anh chị em trong nhóm Diệu Hạnh. 

facebook-icon
phone-icon